Quant energi

Plötsligt så möter jag en person som bär på en kraft större än min egen. Jag inspireras och väljer att låta mig läras upp av denna man. Han är en Magicer och en Alkemist. Tuff som ett troll och han vänder upp och ner på min värld. Jag lyssnar och sakta kommer bilden om vad han egentligen säger till mig.

Jag sätter mig i bilen efter att jag talat med honom i telefonen. Jag och min kollega kör 7 tim i bil till Bollnäs. Vi möter en man som har den starkaste energi jag mött. Jag har rest långt för att möta healers. Brasilien, Australien dit kraften tagit mig för att uppleva vad helande krafter är. Nu hamnade jag i Bollnäs.

Under en tid som följer har han läkt ut både det ena och det andra i mig. Mina förmågor har stärkts upp och jag mår bättre än någonsin.

Av honom får jag med mig hem två glasbitar fulla av kraft.

Blå och Grön färg i reflekterande glas laddade med quantmateria som speglar ditt högsta jag. Det som jag och min kropp verkar genom i sin fullaste potential.

Det är en skapande kraft som manifesterar sig genom mig.

Om min intention är att skapa en sund kropp kommer energin att stärka den delen av mig så att jag lättare manifesterar och materialiserar det jag vill attrahera in.

KvantEnergin bygger på att partiklar och speglingar kan ta sig förbi hinder genom att flätas samman. när två eller flera partiklar är sammanflätade kommer ändringar av den ena av partiklarna omedelbart att medföra att egenskaperna för de andra partiklarna ändras – (oavsett hur långt det är mellan dem) samt det faktum att kvantpartiklar kan uppträda både i partikelform och som vågrörelser.

Vatten är bärare av den kvantmekaniska intelligensen. Därför rekommenderas han att jag lägger detta i vatten och dricker ca en liter minst om dagen med detta vatten. Jag gör detta och jag läker. Jag får energi i mängder.

Jag vet nu att:

Vi alla består av energi och kroppen laddas ur av ett informationssamhälle där strålning och elektrisitet stör vårt egna magnetiska skyddsfält i vår kropp. Vi tappar ork och energi. Trafiken är hög genom kroppen och vi behöver ett magnetiskt skydd.

Vi bär konstant på mobiler och sitter framför datorer.

Tänk dig att du är ett batteri. För att ladda upp ditt batteri behövs både plus och minus, mörker och ljus, sol och vatten. Denna kvantumenergi skapar ett energisystem i din kropp som balanserar och optimerar alla dina resurser. Intelligensen i energin ligger på vad du fokuserar den till.

När balans skapats i ditt inre kommer balans även att skapas i din yttre värld. Inre välstånd leder till yttre välstånd, inre kärlek leder till yttre kärlek.

Energin hjälper dig att fokusera på utvecklandet av dig och utvecklandet av dig som framgångsrik på alla plan.

Dina drömmar kommer städa och rensa i dina känslor, så när du vaknar ska du vara viss om att du går in i tankens optimalaste frekvens och skapar det du vill ha ut av situationen och känslan. Tex. Rädslan kan orsaka depression medans vissheten om att du kan bestämma motsatsen och manifestera motsatsen gör att du transformerar snabbt.

1 svara

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Kommentera