Inlägg

Gud, mästare, guider, och heliga personer.

Vem ska jag följa? Jag är uppväxt i tron att det alltid skall finnas någon som är bättre än jag. Någon Gud som talar om för mig vad som är rätt och fel. I min släkt har Religionen varit en stark prägling blad de äldre generationerna.…