Intuition enligt ljusbärarna

Vi bär på sinnen och vi bär på en förmåga att läsa av andras sinnen.
Intuitionen har vi burit inom oss som ett redskap sedan urminnes tider. Du föds med intuition och redan via navelsträngen upplever du din mammas känslor och tankar.

Det första vi läser av är om någon är psykiskt ostabil i vår närvaro. Just för att det är vårt farligaste vapen, känslorna. Vi läser av oro och hotfullhet. Om det finns aggression och irritation i närheten. Vi läser även av om vi kan känna oss trygga och om det är i sin ordning att slappna av. Vila och dela kärlek med någon.
Intuitionen är vårt skydd och ett starkt redskap att läsa av situationer. Varningar och förutsägelser kunde ha en avgörande roll för överlevnaden.
Idag finns få hot som vi själva inte skapat oss. Känslokalla bilar, kemikalier, krig som vi själva skapar gör att vi tror oss ha en kontroll och stänger av intuitionen. Det naturliga flödet existerar inte längre med moder jord och strålningen raderar ut tentaklerna.
Intuitionen är kopplad till livet och den skapande kraften i oss och runt om oss. Moder jord och jordens alla element försvinner bland alla avgaser och höghus. Något som Indianer och schamaner alltid vetat. Moder jord lever i oss.

När känslorna styr kan föraren ”mänskliga faktorn” förlora sitt omdöme och agera på de mest fruktansvärda och egoistiska sätt mot andra människor. Svartsjuka och avundsjuka. Känslorna kan även stängas av och agera som en känslokall robot som bara släcker eldar. Känner du igen detta i din omgivning eller i dig själv?  Mänskligheten har utvecklats i olika cykler för att uppleva hur den mentala styrkan och fysiska kraften kan utvecklas genom att bebo en jordisk kropp. Hur vi kan styra vår utveckling utan besjälad kontakt och en kontakt som nu tar oss in i en mer besjälad närvaro. Vi är inte våra sinnen men våra sinnen talar om vem som styr vår kropp. De avslöjar föraren . Våra sinnen avslöjar om det är egot som styr eller själen.
Du kan av egen fri vilja omskapa din förare, din identitet genom att välja jag eller vi som besjälad energi. I allt finns polaritets poler. Det finns gott och ont, mörker och ljus. Här kommer två exempel på egot och själens utryck genom mantran.
Besjälat mantra:
Jag är – den skapande kraften av allt som vill söka en självständighet. Jag är- Står i min gudomliga gåva och kraft. Jag är gudomlig.
Vi är- den kraften som förmedlas via dina guider och hjälpare. Kraften som kommer ur visdomens gudomlighet och själen. Från ljusbärarna som talar i vi form.

Egots mantran:
Jag är- Här skapar egot ur kraften jag vill ha något av dig. Jag presterar detta för att du skall se mig eller göra något för mig. Jag är förmer än dig.
Vi är- Här skapar egot en förankring i att du inte är stark själv, utan måste ha en partner. Din partner blir då din styrka och du lägger styrkan i någon annans händer. ”Vi är” energin liknas med medicin som bedövar smärtan men inte orsaken. Du famlar utan att se helheten i dig själv.
Tänk dig att du är flaggstång och att detta är din bas station. Någon försöker välta dig men det går inte. Du gungar till men står kvar. Du är stabil och stark. Du ler åt att flaggan skakade till lite men blir viss om att den går att byta ut eller hissa upp igen.
Tänk dig nu att du är flaggan. Du är inte längre stången utan njuter av vinden och fågelsången. Du hissas upp och ner. Du svajar hit och dit. Ibland byts du till och med ut.
Vem vill du vara? Vill du vara beroende av andra, av någon. Vill du arbeta i ett team? Vilket team vill du vara med i?
Innan mänskligheten besjälar sin tillvaro kan man inte till fullo lita på alla sina medmänniskor. Den enda som kan börja denna resan är du. Börja med att lita på någon vän, någon som du kan se själen genom dess handlingar.  Lita på dina guider och hjälpare, på den gudomliga ordningen.

1 svara
  1. T Sändare
    T Sändare says:

    “Det första vi läser av är om någon är psykiskt ostabil i vår närvaro. Just för att det är vårt farligaste vapen, känslorna. Vi läser av oro och hotfullhet. Om det finns aggression och irritation i närheten. Vi läser även av om vi kan känna oss trygga och om det är i sin ordning att slappna av. ”
    Så sant det varde skrivet. Att känna aggression, opålitlighet och t.om. våld. Tror det kan på verka en människa? Att tvingas bära sin våldsupplevelser ensam inom sig för att alla i ens nräjet jar fullt upp med sing egna problem och -“Inte vill höra talas om våld som någon utsatts för”. Jag tror det kan knäck vilken stolt flaggstång som helst, vad teor ni?

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Kommentera